Філософcько-антропологічний феномен Homo Digitalis як онтологічної системи «людина – гаджет»

Автор(и)

  • Є. Р. Борінштейн ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-0323-4457
  • Л. С. Городнюк ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0003-1411-3527

DOI:

https://doi.org/10.15421/272402

Анотація

Тотальна цифровізація відкрила перед сучасною людиною безліч можливостей, створила нову систему відносин «людина – світ»: тепер будь-який аспект загальнолюд- ського буття неможливо уявити без залученості в «цифру». Усе, що ми робимо, так чи інакше, а часто і загалом прив’язане до цифрової системи. Таким чином, у XXI столітті сформувалася цифрова людина, або Homo Digitalis – принципово новий тип Homo Sapiens, який співіснує з цифровими пристроями і цифровими системами, має цифрову ідентифікацію, чия життєва творчість відбувається в декількох вимірах, у тому числі значною мірою у віртуальному, чиї якість і рівень життя суттєво або цілковито залежать від цифрового світу. Вважаємо, що маємо право висунути гіпотезу і стверджувати, що на всьому історичному відрізку існування людства неоантроп та його діяльність ще ніколи не еволюціонували настільки пришвидшено, змінюючи глобальний життєустрій та його численні окремі чинники в межах не сторіч, а декількох десятиріч. Однак поряд з безумов- ними численними перевагами і комфортом диджиталізація має зворотний бік – докорінно змінюється сама людина. Цифрова людина, або Homo Digitalis, змінює не тільки спосіб життя, уявлення про пізнавальну й інтелектуальну діяльність: Homo Digitalis вносить чис- ленні корективи в ту людську природу, яка колись, у відкритих умовах світу, сформувала людину й наділила її властивостями Homo Sapiens. Таким чином, з’явилася Людина, чиї буття і життєдіяльність значною мірою детерміновані цифровим пристроєм, Людина, яка стала частиною онтологічної системи «людина – гаджет». Таку Людину ми називаємо цифровою людиною, а у філософсько-антропологічному аспекті – Homo Dіgitalis. Мета роботи – дослідити сутнісні основи Homo Digitalis як філософсько-антропологічний феномен в онтологічній системі «людина – гаджет». Предмет дослідження – специфіка цифрового буття людини метамодерну.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06