Професор Сергій Платонович Попов – учень В. І. Вернадського, дослідник кримської мінералогії

Автор(и)

  • В. І. Онопрієнко ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу і історії науки імені Г. М. Доброва НАН України», Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-0761-4075
  • В. С. Савчук Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна https://orcid.org/0000-0002-6324-7567

DOI:

https://doi.org/10.15421/272314

Анотація

Мета статті – висвітлити життєвий і науковий шлях С. П. Попова (1872–1864), створити переконливий образ вченого на існуючих історіографічній і джерельній базах, окреслити його внесок у мінералогію Криму, визначити події, які стали переламними в житті вченого. Для досягнення мети дослідження використано аналітико-синтетичний, історико-хронологічний, біографічний методи, метод синхронізації. Використано також інформативну базу джерел, зокрема спогади учнів С. П. Попова, листування В. І. Вернадсько- го зі своїми учнями та колегами, маловідомі архівні джерела, зображувальні джерела. Висвітлено події, які стали знаковими для життя і діяльності С. П. Попова. Визначено історіографію дослідження, зазначено, що вона має здебільшого ювілейний характер. Розкрито вплив В. І. Вернадського на становлення С. П. Попова як вченого-мінералога. Показано, що спілкування В. І. Вернадського та С. П. Попова відбувалося впродовж усього життя В. І. Вернадського і відіграло велику роль в його долі. Простежено зміни у професійній діяльності С. П. Попова, пов’язані зі змінами місця роботи, та з’ясовані причини цих змін. На підставі архівних джерел уточнено деякі дати життя і діяльності С. П. Попова, які по-різному (інколи неправильно) наводяться в публікаціях про нього. Наведено численні факти з життя і наукової діяльності С. П. Попова, які в сукупності значно розширюють уявлення про життєвий і науковий шлях відомого вченого-мінералога, розкривають складні обставини його діяльності в певні хронологічні періоди. Акцентовано на тому, що дослідницька діяльність С. П. Попова у сфері вивчення мінералогії Криму була настільки плідною, що її результати залишаються актуальними і в сучасності, зокрема його монографія «Мінерали Криму». Стверджується, що ідеї і гіпотези С. П. Попова стосовно генезису тих чи інших мінералів досить часто ставали базовим відправним пу- нктом для подальших досліджень мінералів Криму з використанням новітньої дослідної техніки. Підкреслено, що С. П. Попов зробив значний внесок у становлення досліджень і викладання в галузі мінералогії і геохімії в більшості вищих навчальних закладів, у яких йому довелося викладати.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-13