Репрезентація сучасної регіональної історіографії на сторінках «Українського історичного журналу»

Автор(и)

  • О. І. Журба Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара,. Дніпро, Україна https://orcid.org/0000-0002-7800-0743
  • І. В. Платонов Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15421/272313

Анотація

Обґрунтовується актуальність регіонального підходу до репрезентацій сучасної історичної науки. Це пов’язано з тим, що історія української історіографії представляється у вигляді цілісного, безперервного й лінійного процесу, що залишає поза увагою специфіку розвитку історіографічних регіонів. Метою дослідження стало виявлення особливостей регіональних історіографічних ситуацій, відображених на сторінках «Українського історичного журналу». Методи дослідження. Для реалізації наукової мети визначалися базові регіони, які відображають історіографічні ландшафти Заходу, Сходу, Півдня, Півночі та Центру України. Для виявлення їхніх особливостей використовувалися кількісні методи обрахунку і порівняння базових параметрів. Був виділений комплекс якісних маркерів, комбінація яких здатна створювати неповторне обличчя регіональних історіографічних ареалів. До таких маркерів віднесені проблематика та хронологія публікацій, що надало змогу виявити пріоритети кожного історіографічного регіону. Виклад основного мате- ріалу. На сторінках «Українського історичного журналу» виявлено 140 аналітичних текстів регіональних істориків. Проаналізовані проблемно-тематичні, хронологічні, кадрові параметри кожного з регіонів. Встановлена ієрархія їхньої активності: львівські історики – 55 статей, дніпровські – 33, харківські – 24, чернігівські – 15, одеські – 13. Наукова новизна. Розроблена й апробована методика аналізу регіональної історіографії, наведеної у фаховій періодиці. Висновок. Історіографічні регіони, які репрезентували себе на сторінках провідного фахового видання, демонструють складність, своєрідність і різноманітність явища української історіографії.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-13