І. Л. Сербінов: багатогранна особистість вченого

Автор(и)

  • В. М. Гамалія Державний університет інфраструктури та технологій, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-0433-453X
  • А. Г. Забуга Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-9714-9949
  • Г. В. Забуга ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України», Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5770-6520

DOI:

https://doi.org/10.15421/272312

Анотація

Стаття присвячена 150‑річчю від дня народження видатного українського вченого Івана Львовича Сербінова (1872–1925). Життя і діяльність дослідника випала на досить складний час. Він охоплює кілька революцій, Першу світову та громадянську війни, кардинальні зміни в суспільно-політичному житті. Але попри все цей період відзначився також значними науковими досягненнями, появою плеяди видатних вчених, зокрема в галузі біології. Дослідивши наукову спадщину вченого, можна стверджувати про виняткову різносторонність його діяльності. І. Л. Сербінов працював у галузі мікології, мікробіології, фітопатології, вивчав хвороби комах та риб. Тільки з питань фітопатології він написав понад 100 праць і вдвічі більше нарисів і рефератів. Однак найбільший прорив в науці становлять його дослідження бактеріальних хвороб рослин. Сербінов розробив методики вивчення бактеріозів рослин; вивчив і описав збудники захворювань картоплі, буряку та інших городніх рослин, плодових дерев та винограду; відкрив нові види бактерій, що паразитують на рослинах. Сформульоване І. Л. Сербіновим вчення про змішану інфекцію є цінним внеском у теоретичний та практичний арсенал мікробіології. Окрім дослідницької сфери, автори акцентують на викладацькій та популяризаторській діяльності науковця. Аналізуються основні напрями досліджень у різні періоди життя Сербінова – Петербу- рзький, Кримський та Одеський. Зазначається також, що пріоритет вченого в багатьох галузях біологічної науки був визнаний не лише його сучасниками – А. А. Ячевським, М. С. Вороніним, О. С. Бондарцевим, але й наступними поколіннями дослідників, серед яких: М. В. Горленко, К. Г. Бельтюкова, Р. І. Гвоздяк та ін. Ключові слова: інфекційні хвороби, бактеріози, мікробіологія, фітопатологія

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-13