До проблеми конвергенції філософії і літератури

Автор(и)

  • О. В. Родний Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15421/272310

Анотація

Філософія має справу з певними дуже складними питаннями, пов’язаними з життям і досвідом людини. В усі часи художня література – засіб осмислення дійсності. Цей факт передбачає постійну увагу дослідників до її гносеологічних можливостей. Філософський дискурс передбачає також і літературний дискурс. Метою статті є окреслення основних проблем взаємин літератури та філософії на сучасному етапі розвитку гуманітарної науки. Методологія роботи заснована на взаємодії компаративного аналізу та історико-філософській рефлексії. Опис основних результатів. Показано, що наукові, мистецькі та філософські взаємозв’язки, їхня залежність і взаємне зближення є симптомом сучасного стану культури. Філософія формує не просто знання про світ, вона формує знання людських смислів. Існує низка наукових досліджень, які презентують позитивний досвід вивчення літератури в її взаємодії з іншими духовними аспектами суспільства. Крім того, творчість М. Бахтіна, С. Аверінцева заклала основу взаємозв’язку літератури та філософії. Визначено, що під впливом процесів суспільного життя сформувалася тенденція зближення різних галузей гуманітарних наук, завдяки чому художня література набула нового статусу. На цей час онтологічний аспект взаємодії філософії та літератури не втрачає своєї цінності.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-13