Науково-технічні основи розвитку продуктивних сил суспільства (до питання про методологічні підставах історії науки і техніки)

Ключові слова: історія науки і техніки, техносфера, ноосфера, продуктивні сили, суспільний розвиток.

Анотація

Розглянуто об’єкт і предмет історії науки і техніки, її місце в системі наук. Обговорено
питання, пов’язані з еволюцією комплексу технічних засобів (техносфери) і суспільної свідо‑
мості (ноосфери), що спільно і у взаємодії складають продуктивні сили суспільства.

Опубліковано
2018-05-10