Міжнародні наукові асоціації з історії та філософії науки і техніки: формування і розвиток (частина ІІІ)

  • Литвинко А. С.
Ключові слова: історія науки та техніки, Європейська асоціація філософії науки (EPSA), Міжнародне товариство історії філософії науки (HOPOS), Міжнародна федерація філософських товариств (FISP), Міжнародна рада з філософії та гуманітарних наук (ICPHS).

Анотація

Діяльність міжнародних організацій з історії та філософії науки є
визначним явищем у світовій науковій та соціокультурній сфері. Такі центри
сприяють науковому спілкуванню вчених різних країн і всебічному розвитку
численних аспектів історії та філософії науки і техніки, проводять наукові
конгреси. Тому всебічний аналіз набутого досвіду та отриманих результатів цих
груп є актуальним.
У статті розглянуто історію становлення та розвитку, завдання, структуру,
передумови та напрями діяльності низки міжнародних наукових організацій в
галузі історії та філософії науки і техніки, включаючи Європейську асоціацію
філософії науки (EPSA), Міжнародне товариство історії філософії науки (HOPOS),
Міжнародну федерацію філософських товариств (FISP) та Міжнародну раду з
філософії та гуманітарних наук (ICPHS). Європейська асоціація філософії науки
(EPSA) була створена в 2007 році для сприяння та просування досліджень і
викладання філософії науки в Європі. EPSA редагує Європейський журнал з
філософії науки (EJPS), який публікує статті з усіх галузей філософії науки.
Міжнародне товариство історії філософії науки (HOPOS) сприяє серйозним
науковим дослідженням у ційгалузі та об’єднує науковців, які поділяють інтерес до
просування досліджень з історії філософії науки та суміжних тем в історії
природничих та соціальних наук, логіки, філософії і математики. Товариство видає
також науковий журнал HOPOS. Міжнародна федерація філософських товариств
(FISP) є найвищою неурядовою світовою організацією з філософії, члени якої
представляють кожну країну, де розвитута академічна філософія. Федерація була
заснована в Амстердамі в 1948 році, перше розташування FISP було в Сорбонні
(Париж). FISP включає близько ста членів. Це філософські установи різного типу –
асоціації, товариства, інститути, центри та академії на національному,
регіональному та міжнародному рівнях. Міжнародна рада з питань філософії та
гуманітарних наук (ICPHS) – це неурядова організація в рамках ЮНЕСКО, яка
об’єднує сотні різних наукових товариств у галузі філософії, гуманітарних наук тасуміжних предметів. Її метою було розширити діяльності ЮНЕСКО в галузі
гуманітарних досліджень.

Опубліковано
2020-03-19