Авіаційний тиждень на Південноросійській обласній сільськогосподарській, промисловій і кустарній виставці 1910 р. у Катеринославі: проект, який не здійснився

  • Савчук В. С.
Ключові слова: Катеринослав, Південноросійська обласна сільськогосподарська, промислова і кустарна виставка, авіаційний тиждень, проект, авіаційна спільнота, фінансування, авіатори, літаки, дирижаблі.

Анотація

Мета статті – з’ясувати малодосліджені події повітроплавного та
авіаційного життя Катеринослава в контексті світового розвитку авіації, визначити
події, які привели до виникнення проекту проведення авіаційного тижня у
Катеринославі та перебіг процесу його підготовки. Для досягнення мети
дослідження використано аналітико-синтетичній, історико-хронологічний,
порівняльно-історичний, логічний методи, метод синхронізації. Висвітлено події
світового та вітчизняного рівня, які передували появі цього проекту. Визначено
історіографію дослідження, доведено, що поряд з незначною кількістю публікацій,
які розглядають розвиток авіації у Катеринославі, вони мають більше
публіцистичний, ніж науковий характер. Зазначено ініціюючу роль цих публікацій
для подальших досліджень. З’ясовано вплив Південноросійської обласної
сільськогосподарської, промислової і кустарної виставки, яка відбулася у
Катеринославі з липня 1910 р. по 10 жовтня 1910 р., на зародження ідеї проведення
авіаційного тижня у Катеринославі та перебіг його підготовки. Висвітлено невідомі
раніше факти активної реакції авіаторів, виробників літаків та авіаційних установ і
об’єднань на можливість участі у Південноросійській обласній
сільськогосподарській, промисловій і кустарній виставці. Наведено численні факти
відповідних пропозицій щодо участі у виставці і доведено, що така активність
сприяла висуненню проекту проведення міжнародного авіаційного тижня під час
виставки. Показано, що планований авіаційний тиждень дійсно мав би
міжнародний характер, міг відбутися за участю відомих авіаторів-пілотів (зокрема
таких знаних у світі як С. І. Уточкін, Е. Жільбер), на ньому був би представлений
широкий спектр конструкцій, здатних підняти людину і вантажі у повітря. Серед
них повітряні кулі, дирижаблі, літаки різноманітних конструкцій тощо. Доведено,
що планований міжнародний авіаційний тиждень такого масштабу був би першим
в Україні і другим у Російській імперії. Здійснення цього проекту могло б зробити
цю виставку непересічною історичною подією в розвитку авіаційної справи в
Україні. Визначено причини, які в останній момент спонукали Розпорядчий комітет
виставки відмовитися від реалізації цього проекту. Висловлено думку, що
незважаючи на те, що даний проект не було здійснено, є всі підстави для
твердження про його значимість для розвитку авіаційної справи в Україні.

Опубліковано
2020-03-19