Методологічні перспективи історії повсякдення в українському історико-медичному краєзнавстві

  • Альков В. А.
Ключові слова: історія охорони здоров’я, краєзнавство, медична допомога, методологія, інструментарій, підходи, Україна

Анотація

Розкрито теоретико-методологічні перспективи студій з історико-
медичного краєзнавства в Україні з використанням підходів та інструментарію
історії повсякдення. Остання вже є утвердженим напрямом української
історіографії, що природно охоплює проблематику надання та отримання медичної
допомоги. Однак саме цей аспект від повної реалізації ще далекий. Значна роль в
актуалізації напряму належить краєзнавцям, які й стали першими в Україні
застосовувати те, що сьогодні має назву «людинознавча концепція історії».
Методологічна парадигма медичного відгалуження історії повсякдення базується
на міждисциплінарності, увазі до міжособистісної комунікації «медик/знахар –
пацієнт», їх типових та нетипових зразків. Зроблено висновок про те, що
найперспективнішими є біхевіористський підхід, застосування якісних методів
дослідження, залучення мікроісторичного підходу, етнографічних напрацювань,
усноісторичного інструментарію. Якісно реалізувати ці потенційні можливості на
даний момент реально тільки на локальному рівні, що є викликом часу для
краєзнавців.

Опубліковано
2020-03-19