Внесок академічної науки України в ядерну, ракетну і космічну галузі: фрагменти історії

  • Звонкова Г. Л.
Ключові слова: Академія наук, інститут, наукові кадри, розробка, програма досліджень, ЕОМ.

Анотація

Висвітлено внесок вчених Академії наук України в організацію ядерно-
фізичних досліджень в різних суспільно-історичних умовах розвитку країни.
Проаналізовано конкретні розробки в ядерній, ракетній та космічній галузях вчених
інститутів НАН України на тлі світових досягнень. Показано форми наукової
роботи в Академії наук, взаємодія роботи інститутів та лабораторій, які починали
створюватися в державі. Акцентовано увагу на внеску конкретних вчених у
розгортання і впровадження результатів досліджень. Зроблено спробу висвітлити
деякі аспекти роботи Українського Фізико-Технічного Інституту, показано роль
конкретних вчених у розгортанні широкого спектра ядерно-фізичних досліджень.
Зроблено акцент на тому, що завдяки плідній діяльності вчених академічних
інститутів та лабораторій були отримані вагомі наукові результати, які сприяли
розвитку багатьох галузей і держави в цілому.

Опубліковано
2020-03-19