Еволюція концептів популяризації наукового знання

Ключові слова: історія популяризації науки, наукові товариства, наукова періодика, науковці- популяризатори.

Анотація

Проаналізовано еволюцію концептів популяризації наукового знання. Виявлено два ас‑
пекти популяризації наукових знань: освітній та комунікативний. Встановлено доповнення
терміна «популяризація» терміном «інтерпретація» як необхідної умови для розбудови ефек‑
тивних суспільних зв’язків між наукою та суспільством. Розглянуто значущі події для виник‑
нення популяризації наукових знань – появу перших наукових товариств у XVII ст. в Європі,
Києво-братської колегії в Україні, а також наукової періодики у вигляді журналів.

Опубліковано
2018-05-10