Наукова біографія українського астрофізика Мстислава Сергійовича Саврона (1902–1943)

  • Балишев М. А.
Ключові слова: Харківська астрономічна обсерваторія, Мстислав Саврон, Сонце, позагалактичні об’єкти, малі планети, змінні зорі.

Анотація

Досліджено життя і творчість вітчизняного астронома М. С. Саврона,
фахівця в галузі зоряної астрономії. Проаналізовано наукову діяльність вченого,
сфокусовану на вивченні Сонця, великих позагалактичних об’єктів, малих планет,
фотометричних дослідженнях нових зір та всебічних дослідженнях змінних зір,
спостереженнях сонячних і місячних затемнень; регулярних спостереженнях
прозорості земної атмосфери та дослідженнях довгоперіодичних комет. Основні
віхи наукової біографії М. С. Саврона реконструйовані на тлі процесу становлення і
розвитку Харківської астрономічної обсерваторії у 20–30-ті роки ХХ ст. Розглянуто
адміністративно-педагогічну діяльність вченого в Харківському державному
університеті імені О. М. Горького, Харківському державному педагогічному
інституті імені Г. С. Сковороди, інших установах. Висвітлено участь М. С. Саврона
в організації Ради наук у Харкові та його роботу в Науково-технічній управі під час
німецької окупації міста у 1941–1943 рр. Публікація ґрунтується на документах
державних та відомчих архівів.

Опубліковано
2020-03-19