Парадокси референції

  • Павленко І. В.
Ключові слова: референція, мова, знак, значення, сенс, контекст, істина.

Анотація

Розглянуто апорії і парадокси референціальної теорії значення. Остання
може бути розглянута в якості найбільш універсальної й еврістично важливої
процедури, що включає в себе всі можливі ситуації мовної взаємодії. Принципово
важливим завданням є об’єднання в рамках однієї теорії як семантичних, так і
комунікативних аспектів референції. Показано, що у процесі референції
відбувається смислове співпадіння онтологічних структур і епістемологічних
процедур, що лише таке поєднання може прояснити істинний сенс використання
мови.

Опубліковано
2020-03-19