International scientific associations of the History of Science and Technology: formation and development (partII)

Анотація

Діяльність міжнародних організацій з історії науки й техніки є яскравим явищем у світовій науковій і соціокультурній сфері. Такі центри сприяють науковому спілкуванню вчених різних країн і всебічному розвитку численних аспектів історії науки і техніки, проводять наукові конгреси. Тому важливим є аналіз набутого ними досвіду та отриманих результатів.

Висвітлено історію формування та розвитку, завдання, структуру та напрями діяльності низки міжнародних організацій у галузі історії науки і техніки, а саме Товариства історії науки (The History of Science Society, HSS), Європейського товариства історії науки (The European Society for the History of Science, ESHS), Товариства історії техніки (The Society for the History of Technology, SHOT), Товариства імені Т.Ньюкомена (The Newcomen Society), Товариства історії наукового приладобудування (The Scientific Instrument Society, SIS).

Незважаючи на те, що у статті розглянуто ці організації, існує багато інших наукових спілок і товариств з історії і філософії науки і техніки, діяльність яких потребує подальшого вивчення і синтезу.

Опубліковано
2019-12-04