Академічні соціогуманітарні дослідження історичних, суспільних і культурних вимірів російсько-української війни. Частина пер

Автор(и)

  • А. С. Литвинко ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім Г. М. Доброва НАН України», Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-5321-2969

DOI:

https://doi.org/10.15421/272222

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність узагальнення наукової думки вчених-суспільствознавців НАН України, зокрема істориків, соціологів та демографів, стосовно історичних передумов, глибинних причин і природи російсько-української війни, її суспільно-культурних вимірів, наслідків і ризиків для України та світу, розробки стратегії повоєнного відродження та відбудови країни й недопущення повторення нападу країни-агресора на незалежні держави, а також формування репрезентативної української історіографії й джерельної бази досліджень новітньої історії держави. Проаналізовано та узагальнено низку наукових досліджень, присвячених аналізу причин, особливостей та наслідків війни РФ в Україні у світовому та загальноукраїнському контекстах. Детально висвітлено низку досліджень, проведених після початку повномасштабної російсько-української війни 24 лютого 2022 р. науковцями-соціогуманітаріями – представниками академічної наукової спільноти України, передусім істориками, соціологами та демографами НАН України, серед яких співробітники Інституту історії України, Інституту соціології, Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи, Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського та інших академічних установ. Тематика їхніх досліджень торкається сучасної російсько-української війни у світлі постколоніалізму, витоків та ризиків путінського режиму, очищення символічного простору України від імперських символів, культур-антропологічних аспектів наслідків російської військової агресії проти України, зокрема вимушеної міграції та її негативних наслідків для генофонду України, оцінки соціально-психологічного стану населення України в умовах війни. Зроблено висновок, що потребують детальнішого аналізу напрацювання в галузі історії, соціології і демографії, одержані вченими академії у нинішньому трагічному періоді її історії, міжнародна підтримка наукової сфери України, а також волонтерська й інформаційна діяльність науковців НАН України та бачення ними повоєнного розвитку наукової сфери.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-20