Наукове забезпечення виробництва електричних машин на Харківському електромеханічному заводі у 1919–1940 рр.: критика історіографії

  • І. О. Аннєнков
Ключові слова: електричні машини, електромашинобудування, наукове забезпечення, електромеханіка, науково-технічний розвиток.

Анотація

На підставі методів історіографічного та джерелознавчого аналізів оцінено вичерпність та достовірність історіографії щодо питання організації наукового забезпечення виробництва електричних машин на Харківському електромеханічному заводі в 1919–1940 рр. Встановлено, що розміщені в проаналізованих розвідках відповідні історичні факти є достовірними, але неповними. В історіографічному матеріалі повністю проігнорована участь іноземних компаній в досліджуваному процесі, а також виключений з розгляду мілітарний аспект діяльності заводу, що сприяв встановленню активного співробітництва підприємства з військовими науково-технічними установами. Таким чином, в історіографії залишилися позбавленими уваги основні шляхи організації наукового забезпечення заводу в 1919–1940 рр., через що узагальнення відповідних висновків, здійснених у вивчених наукових працях, приводить до укладання необ’єктивної історичної картини ходи цього процесу в цілому. Отже, указані висновки не можуть бути застосовані при дослідженні стану науковотехнічного потенціалу Харківського електромеханічного заводу в означений відтинок часу, проте наведені в історіографії факти цілковито придатні для використання в такого роду розвідках.

Опубліковано
2019-12-04