Методологічні підходи в дослідженнях з історії електротехніки

Ключові слова: історія електротехніки, методологія наукових досліджень, інженерна діяльність, вища технічна освіта.

Анотація

Розкрито особливості розвитку методології історії електротехніки та досліджено принципи системного підходу в проведенні історико-технічних досліджень. Показано, що на сучасному етапі пріоритетним є комплексний підхід у наукових дослідженнях складних систем. З розвитком наукових досліджень з історії електротехніки відбувалося переосмислення та розширення метрологічних підходів як основи системних досліджень історії електротехнічної галузі. Необхідність розгляду електротехніки як цілісної, багаторівневої системи «електротехнічна наука–техніка–інженерна діяльність–освіта» поступово стає основою методологічних підходів дослідження проблеми. Перші напрацювання з історії електрики містять достатній обсяг фактологічного матеріалу, але відрізняються однобічним підходом до вирішення завдань. Однак розуміння, що вивчення прикладної галузі повинно відбуватися комплексно, поступово стає основою сучасних методологічних підходів.

Опубліковано
2019-11-28