Видатний представник дніпропетровської гідробіологічної школи техногенно трансформованих прісноводних екосистем професор Г. Б. Мельников. Сторінки життя та нові документи біографії

Ключові слова: гідроекологія, техногенно трансформовані прісноводні екосистеми, Дніпрогес, Дніпропетровська державна гідробіологічна станція,водосховище, зоопланктон, космічна гідробіологія, іхтіологія.

Анотація

Розглянуто життя та діяльність видатного представника дніпропетровської гідробіологічної школи техногенно трансформованих прісноводних екосистем професора Г. Б. Мельникова. Візначено його вклад у формування вчення про техногенну трансформацію прісноводних екосистем. Підкреслено роль Г. Б. Мельникова у заснуванні нового напряму гідробіологічної науки – космічної гідробіології.

Опубліковано
2019-11-28