Історична антропологія як сучасна філософія історії та теоретична соціологія: аналіз глобальної соціокультурної динаміки

Автор(и)

  • С. Айтов Український державний унiверситет науки і технологій, Днiпро, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15421/272216

Анотація

У статті проаналізовано вплив наукових підходів історичної антропології як сучасної філософії історії на осмислення теоретичною соціологією суспільно- культурної динаміки у площинах «локальних цивілізацій» і глобального рівня. Методологія цієї роботи включає принципи комплементарностi, структурності, діалогічності. У студії проблемного поля праці були застосовані такі методи: філософської герменевтики, системно- структурний, мiждисциплiнарний. Науковий вплив історичної антропології як сучасної філософії історії на теоретичну соціологію переносить у цю суспільно- гуманітарну дисципліну концептуальні підходи для досліджень психологічної і світоглядно- культурних каузальності й сутності глобальної соціокультурної динаміки, котрі входять до її проблемного поля. До питань, котрі належать до інтелектуального простору теоретично- соціологічних студій і можуть ефективно досліджуватися за допомогою концепцій історичної антропології, слід включити такі:
– аналіз ментально- культурної площини сучасних соціокультурних процесів глобалізації;
– студії соціально- психологічних й ідейно- світоглядних протиріч, котрі формуються й розвиваються в суспільно- культурному просторі наявної глобалізаційної моделі;
– дослідження ментально- культурного горизонту суспільної динаміки цивілізаційних спільнот;
– осмислення гуманітарної площини історичних основ і трендів розвитку «локальних цивілізацій»;
– вивчення співвіднесення глобалізаційних і цивілізаційних тенденцій сучасної соціокультурної динаміки;
– висування і осмислення сценаріїв подальшого глобального соціокультурного розвитку;
– дослідження змісту і особливостей альтернативних моделей глобальної соціокультурної динаміки й оцінка ймовірності їх реалізації.
Вирішення зазначених когнітивних питань теоретичною соціологією за допомогою застосування концептуальних підходів історичної антропології як сучасної філософії історії дає змогу цій дисципліні сформувати знання про важливі ментально- культурні засади каузальності, сутності та ймовірних перспектив соціокультурної динаміки як на рівні «локальних цивілізацій», так і на глобальному рівні. Значущість аналізу широкого спектра психологічних й культурно- світоглядних основ соціокультурних процесів пояснюється багатоаспектністю й глибинним характером їх впливу на різні зрізи глобальної суспільної реальності, в тому числі економічного, демографічного, науково- технологічногота освітнього.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-14