Видавнича справа інженерно-технічних товариств при вищих навчальних закладах Kатеринослава та Xаркова – важливе джерело дослідження їх історії та діяльності (кінець XIX – початок XX ст.).

Ключові слова: науково-технічні товариства, видавнича діяльність, «Южный инженер», «Известия Южно-Русского общества технологов», звіти про діяльність.

Анотація

Досліджено видавничу справу товариств випускників технічних вишів Харківської та Катеринославської губерній, зокрема Харківського практичного технологічного інституту і Катеринославського вищого гірничого училища, які готували інженерів та технологів не лише для своїх промислових регіонів.

Проведено детальний аналіз різноманітних напрямів видавничої діяльності Товариства інженерів, що закінчили Катеринославське вище гірниче училище (ТІ КВГУ) і Південно-Російського товариства технологів (ПРТТ). З’ясовано їх непересічний внесок у розвиток інженерно-наукової думки та консолідацію технічної інтелігенції в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Опубліковано
2019-05-05