Український народолюбець та українознавець Петро Єфименко (1835–1908): на службі громадської справи і національної науки

Автор(и)

  • С. І. Світленко Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна https://orcid.org/0000-0003-3313-9036

DOI:

https://doi.org/10.15421/272205

Анотація

Метою статті є висвітлення діяльності П. С. Єфименка (1835–1808) як українського народолюбця та українознавця. Методами дослідження стали історико-типологічний, персоналістичний, системний. Джерелами є архівні документи, опубліковані автобіографічні матеріали, наукові та публіцистичні розвідки, епістолярії П. Єфименка, спогади та щоденникові записи сучасників тощо. Основні результати полягають у з’ясуванні особливостей громадської та наукової діяльності Петра Єфименка. На північному засланні він продовжував опікуватися українським національним культурництвом, яке стало серцевиною його світогляду. Вивчення життя народу він розглядав як засіб національного самопізнання. Розглянуто подальшу культурницьку працю діяча у Воронежі, Самарі, Чернігові та Харкові. Акцентовано на зв’язках із діячами українського національного руху та земських установ. Показано, що П. Єфименко зробив помітний внесок у розвиток статистики, етнографії, фольклористики, історичних знань, публікацій джерел з українського минулого, звичаєвого права. Розкрита участь українського народолюбця та українознавства П. Єфименка у часописах українського спрямування, зокрема в журналах «Основа», «Киевская старина» тощо, у важливих наукових, культурних та громадських інституціях. Наголошено, що український діяч перебував на національно-демократичних ідейних позиціях і накреслив детальну програму вивчення українського народництва як національно-культурницького руху. Стислі висновки. Доведено, що впродовж 1860‑х‑1900‑х рр. П. Єфименко проводив активну інтелектуальну діяльність, яка сприяла поступу української громадської справи та національної науки. Практичне значення статті в тому, що представлений матеріал матиме інтерес для фахівців у контексті вивчення етнонаціональної та суспільно-політичної історії України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Оригінальність статті полягає в осягненні малознаних аспектів національно-культурницької діяльності українського народолюбця та українознавця. Наукова новизна полягає в актуалізації процесу діяльності П. Єфименка. Тип статті: описово-аналітичний.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-20