Професор Д. О. Свіренко – засновник дніпропетровської гідробіологічної школи Та вчення про техногенну трансформацію прісноводних екосистем

Ключові слова: гідроекологія, техногенно трансформовані прісноводні екосистеми, Дніпрогес, Дніпропетровська державна гідробіологічна станція, водосховище, гідрохімія, фітопланктон, зоопланктон, зообентос, іхтіологія.

Анотація

Розглянуто життя та діяльність видатного українського вченого Д. О. Свіренка, діяльність якого тісно пов’язана з вивченням гідроекологічних наслідків будівництва Дніпрогесу. Показано негативний вплив будівництва на природне середовище. Підкреслено роль Д. О. Свіренка у заснуванні та подальшому розвитку дніпропетровської гідробіологічної школи техногенно трансформованих прісноводних екосистем.

Опубліковано
2019-05-05