ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

ТВЕРИТНИКОВА Олена Євгенівна,
доктор історичних наук, доцент, професор кафедри «Інформаційно-вимірювальні технології і системи» Національнjого технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

САВЧУК Варфоломій Степанович,
доктор історичних наук, професор, професор кафедри теоретичної фізики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна
varfolomey44@gmail.com

КУШЛАКОВА Надія Миколаївна,
доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарної та фундаментальної підготовки Західнодонбаського інституту ПрАТ «ВНЗ« МАУП », Павлоград, Україна
kushlakova@ukr.net

ШЕВЦОВ Сергій Вікторович,
доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна
ulysses1967@gmail.com

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

СЮХ Андрій Васильович,
кандидат історичних наук, Дніпро, Україна
syuxandrey@gmail.com

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

АЛЯЄВ Геннадій Євгенович,
доктор філософських наук, професор, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Україна.

БОРІНШТЕЙН Євген Русланович,
доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Одеса, Україна.

ВЕНГЕР Наталія Вікторівна,
доктор історичних наук, доцент, професор кафедри всесвітньої історії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна

ГНАТЕНКО Петро Іванович,
доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, Київ, Україна

ГУТНИК Марина Валерьєвна,
кандидат історичних наук, доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна.

ЖУРБА Олег Іванович,
доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна

ЛИТВИНОВА Тетяна Федорівна,
доктор історичних наук, доцент, професор кафедри всесвітньої історії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна

ЛОБОДА Юрій Олександрович,
доктор філософії (PhD), Університет Южної Кароліні, Грінсборо, США

МАРТИЧ Руслана Василівна,
кандидат філософських наук, доцент, Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна.

МАШТАЛІР Вадим Віталійович,
доктор історичних наук, доцент, Генеральний штаб Збройних Сил України, Україна.

ОНОПРІЄНКО Валентин Іванович,
доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник державної установи «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», Київ, Україна

ПАВЛОВА Тетяна Сергіївна,
доктор філософських наук, професор, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна.

РАМІШВІЛІ Валеріан Михайлович,
доктор філософських наук, професор, професор Тбіліського державного університету, Тбілісі, Грузія

РОБАК Ігор Юрійович,
доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри суспільних наук Харківського національного медичного університету, Харків, Україна.

РЯБЧЕНКО Ольга Леонідівна,
доктор історичних наук, професор, професор Харківського національного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди, Харків, Україна

СРОГОШ Тадеуш,
доктор історичних наук (доктор хабілітований), професор, завідувач кафедри методології та історії історіографії Академії імені Яна Длугоша, Ченстохова, Польща

СТРОЙНОВСЬКИЙ Анджей,
доктор історичних наук (доктор хабілітований), професор, завідувач кафедри сучасної історії Академії імені Яна Длугоша, Ченстохова, Польща

ТОКОВЕНКО Олександр Сергійович,
доктор філософських наук, професор, декан соціально-гуманітарного факультету Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара, Дніпро, Україна

ТРУБЧАНІНОВ Микола Анатолійович,
кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Україна.

ШЛЯХОВ Олексій Борисович,
доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри української історії та етнополітики Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара, Дніпро, Україна