ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

САВЧУК Варфоломій Степанович,
доктор історичних наук, професор, професор кафедри теоретичної фізики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна
varfolomey44@gmail.com

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

КУШЛАКОВА Надія Миколаївна,
доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарної та фундаментальної підготовки Західнодонбаського інституту ПрАТ «ВНЗ« МАУП », Павлоград, Україна
varfolomey44@gmail.com kushlakova@ukr.net

ШЕВЦОВ Сергій Вікторович,
доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна
ulysses1967@gmail.com

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

СЮХ Андрій Васильович,
кандидат історичних наук, Дніпро, Україна
syuxandrey@gmail.com

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

ВЕНГЕР Наталія Вікторівна,
доктор історичних наук, доцент, професор кафедри всесвітньої історії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна

ГНАТЕНКО Петро Іванович,
доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, Київ, Україна

ЖУРБА Олег Іванович,
доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна

ЛИТВИНОВА Тетяна Федорівна,
доктор історичних наук, доцент, професор кафедри всесвітньої історії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна

ЛОБОДА Юрій Олександрович,
доктор філософії (PhD), Університет Южної Кароліні, Грінсборо, США

ОКОРОКОВ Віктор Броніславович,
доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна

ОНОПРІЄНКО Валентин Іванович,
доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник державної установи «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», Київ, Україна

ПРОНЯКІН Володимир Іванович,
доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна

РАМІШВІЛІ Валеріан Михайлович,
доктор філософських наук, професор, професор Тбіліського державного університету, Тбілісі, Грузія

РОБАК Ігор Юрійович,
доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри суспільних наук Харківського національного медичного університету, Харків, Україна.

РЯБЧЕНКО Ольга Леонідівна,
доктор історичних наук, професор, професор Харківського національного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди, Харків, Україна

СРОГОШ Тадеуш,
доктор історичних наук (доктор хабілітований), професор, завідувач кафедри методології та історії історіографії Академії імені Яна Длугоша, Ченстохова, Польща

СТРОЙНОВСЬКИЙ Анджей,
доктор історичних наук (доктор хабілітований), професор, завідувач кафедри сучасної історії Академії імені Яна Длугоша, Ченстохова, Польща

ТВЕРИТНИКОВА Олена Євгенівна,
доктор історичних наук, доцент, професор кафедри «Інформаційно-вимірювальні технології і системи» Національнjого технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна

ТОКОВЕНКО Олександр Сергійович,
доктор філософських наук, професор, декан соціально-гуманітарного факультету Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара, Дніпро, Україна

ШЛЯХОВ Олексій Борисович,
доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри української історії та етнополітики Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара, Дніпро, Україна