Бібліографічний опис і посилання

УВАГА! Посилання в тексті статті здійснюються у вигляді підсторінкових автоматичних посилань мовою оригіналу з наскрізною нумерацією відповідно до правил оформлення літератури та архівних джерел за ДСТУ 8302:2015.
Наприкінці тексту подається список літератури (REFERENCES), оформлений з використанням стилю APA. Архівні джерела в цьому списку не подаються, за винятком друкованих збірників джерел.

Правила оформлення літератури та архівних джерел (ДСТУ 8302:2015)

Правила оформлення літератури за стилем APA (англомовна версія) https://library.douglascollege.ca/sites/default/files/Library-instructional-documents/APA7-Full.pdf

REFERENCES

  1. Перелік літератури (References) потрібно наводити за алфавітом, повністю окремим блоком.
  2. Заборонено автоматичну нумерацію джерел у REFERENCES
  3. Список літератури, оформлений згідно з вимогами стилю APA – American Psychological Association, наводиться наприкінці тексту статті. Архівні джерела в цьому списку наводяться у випадку наявності їх друкованого збірника. Україномовні приклади оформлення літературних джерел за стилем APA: https://www.grafiati.com/uk/info/apa-7/ Для автоматичного створення бібліографічного опису літератури за стилем APA автори можуть користуватися цим же веб-сайтом
  4. Список літератури (REFERENCES) подається в транслітерованій формі. Додатково після транслітерованої назви літературного джерела в квадратних дужках наводиться її англомовний переклад. Власні назви збірників, журналів й літературних джерел подаються у транслітерації.
  5. Англомовні публікації та написані європейськими мовами не транслітеруються (наводяться в оригіналі).
  6. Для транслітерації україномовних джерел використовуйте сайт: https://slovnyk.ua/translit.php; для транслітерації російськомовних джерел використовуйте сайт http://www.translit.net. Обов’язково після транслітерації перевірте наявність розділових знаків. Необхідно зазначати в бібліографічному описі DOI статті (при його наявності).
 

Обов’язкові eлементи бібліографічного опису англійською мовою

Тези доповідей Abstracts of Papers
Матеріали (роботи) конференції Proceedings of the Conference Title
Матеріали 3-ї Міжнар. конференції (симпозіуму, з’їзда, семінару) Proceedings of the 3rd International Conference (Symposium, Сongress, Seminar)
Матеріали II Всеукраїнської конференції Proceedings of the 2nd All-Ukrainian Conference
Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції Proceedings of the 5th All-Ukrainian Scientific and Practical Conference
Дис. ... канд. наук Candidate’s thesis
Дис. ... д-ра наук Doctor’s thesis
Автореф. дис. ... канд. наук Extended abstract of candidate’s thesis
Автореф. дис. ... д-ра наук Extended abstract of Doctor’s thesis

Загальноприйняті скорочення слів англійською мовою

Вип. issue
Стаття = Ст. article
В книзі: = В кн.: in
Том = Т. Vol.
Серія = Сер. ser.
Частина = Ч. part
Гл. сh.
Та ін. еt al.
Без року публікації = б. р. No date = n.d.
Без місця публікації = б. м. N.p.
Спец. випуск (розділ) special issue (section)