Дослідження Є. С. Бурксера за науковою програмою хімії і технології рідкоземельних і рідкісних елементів

  • О. Л. Якимюк
Ключові слова: рідкісні, рідкоземельні елементи, наукова програма, хімічна промисловість, геохімія.

Анотація

Досліджено процес становлення і розвитку наукової програми Є. С. Бурксера з дослі‑ джень у галузі хімії і технології рідкоземельних і рідкісних елементів. Відзначено великий науковий і практичний внесок робіт Є. С. Бурксера в організацію і розвиток промисловості рідкісних елементів.

The process of formation and development of E. S. Burkser’s scientific program in the field of chemistry and technology of rare-earth and rare elements was studied. The great scientific and practical contribution of E. S. Burkser’s works to the organization and development of the industry of rare elements was noted.

Опубліковано
2018-03-09