Донецький фізико-технічний інститут імені О. С. Галкіна: короткий історичний нарис (1965–1980)

  • Г. Л. Звонкова
Ключові слова: інститут, учений, дослідження, метод, фізика твердого тіла, теорія, матеріал, прилад, технологія.

Анотація

Проаналізовано досягнення академічної наукової установи в галузі фізики твердого тіла, зв’язку фізичних і хімічних властивостей твердих тіл з їх структурою. Показано результати фундаментальних і прикладних досліджень вчених у створенні принципово нових технологій і матеріалів, приладів і обладнання для машинобудування, металургійної, електронної, гірни‑ чодобувної та інших галузей промисловості.

Analyzed achievements of academician scientific organization in the spheres of solid state physics, connection of physical and chemical properties of solids to their structure. Shows results of fundamental and applied research in the creation of absolutely new technologies and materials, instruments and devices for machine building, metallurgy, electronics, mining and other industries.

Опубліковано
2018-05-09