Сприйняття теорії відносності в СРСР: науковий і соціальний контекст

  • В. С. Савчук
  • О. А. Романець
Ключові слова: теорія відносності, чинники сприйняття, антирелятивістські кампанії, науковий і соціальний контекст.

Анотація

Розглянуто сприйняття теорії відносності у науковому співтоваристві СРСР у 1920– 1950-х рр. в контексті ідеологічних чинників та розвитку світової наукової думки. Зроблено висновок як про існування певного «вододілу» між представниками старшого та молодшого поколінь науковців, так і про нерівномірний характер антирелятивістських кампаній з їх за‑ тухаючою амплітудою.

The perception of the theory of relativity in the scientific community of the USSR in the 1920s– 1950s is considered in the context of ideological factors and the development of world scientific thought. A conclusion is drawn as to the existence of a certain «watershed» between representatives of of the older and younger generation of scientists, and the uneven nature of anti-relativistic cam‑ paigns with their damped amplitude.

Опубліковано
2018-05-09