Феномен читання: Темпоральні та праксеологічні аспекти

Автор(и)

  • С. В. Шевцов Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

DOI:

https://doi.org/10.15421/261804

Анотація

Розкрито утворюючий характер читання через з’ясування його темпоральних конститутивів, і розглядання деяких практичних аспектів цього феноменf. Читання розглядається не як інтелектуальна або естетична процедура, але як спів-буття між текстом та читачем, це – один з шляхів становлення і формування в людині особли-вих, метафізичних органів, завдяки яким у його бутті є актуальними стани свободи, любові, віри, гідності, відповідальності тощо.

Показано імпресію як точкову частину часу, що орієнтована на теперішнє і змінюється з приходом кожної нової фази прочитаного. Імпресія є не лише враженням, але й вторгненням, передбачає інтенсивність, повноту дії. Таким чином, те, що чита-ється, повинно не просто справити враження, але й вторгнутися у межі буття читача, захопити його, утримувати своєю енергією його увагу. Досліджена ретенція, як з одно-го боку, первісна пам'ять про те, що було тільки прочитано, з іншого – утримання в міру віддалення від точки імпресії. З’ясовано протенцію як передбачення, що оживлює процес читання, підхоплюючи наступну частину тексту і приводячи його до здійснен-ня.

Показано можливості використання певних технік: читання вголос діалогів Платона, рефлексивне читання текстів, повільне читання текстів тощо.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-17