Міжнародні наукові асоціації з історії та філософії науки і техніки: формування і розвиток (частина III)

Автор(и)

  • А. С. Литвинко Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України», Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-5321-2969

DOI:

https://doi.org/10.15421/272014

Анотація

Діяльність міжнародних організацій з історії та філософії науки є визначним явищем у світовій науковій та соціокультурній сфері. Такі центри сприяють науковому спілкуванню вчених різних країн і всебічному розвитку численних аспектів історії та філософії науки і техніки, проводять наукові конгреси. Тому всебічний аналіз набутого досвіду та отриманих результатів цих груп є актуальним.

У статті розглянуто історію становлення та розвитку, завдання, структуру, передумови та напрями діяльності низки міжнародних наукових організацій в галузі історії та філософії науки і техніки, включаючи Європейську асоціацію філософії науки (EPSA), Міжнародне товариство історії філософії науки (HOPOS), Міжнародну федерацію філософських товариств (FISP) та Міжнародну раду з філософії та гуманітарних наук (ICPHS). Європейська асоціація філософії науки (EPSA) була створена в 2007 році для сприяння та просування досліджень і викладання філософії науки в Європі. EPSA редагує Європейський журнал з філософії науки (EJPS), який публікує статті з усіх галузей філософії науки. Міжнародне товариство історії філософії науки (HOPOS) сприяє серйозним науковим дослідженням у ційгалузі та об’єднує науковців, які поділяють інтерес до просування досліджень з історії філософії науки та суміжних тем в історії природничих та соціальних наук, логіки, філософії і математики. Товариство видає також науковий журнал HOPOS. Міжнародна федерація філософських товариств (FISP) є найвищою неурядовою світовою організацією з філософії, члени якої представляють кожну країну, де розвитута академічна філософія. Федерація була заснована в Амстердамі в 1948 році, перше розташування FISP було в Сорбонні (Париж). FISP включає близько ста членів. Це філософські установи різного типу – асоціації, товариства, інститути, центри та академії на національному, регіональному та міжнародному рівнях. Міжнародна рада з питань філософії та гуманітарних наук (ICPHS) – це неурядова організація в рамках ЮНЕСКО, яка об’єднує сотні різних наукових товариств у галузі філософії, гуманітарних наук та суміжних предметів. Її метою було розширити діяльності ЮНЕСКО в галузі гуманітарних досліджень.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-08