Розробка проблеми прогнозування науково-технічного прогресу у працях С. М. Ямпольського

  • І. С. Мініна
Ключові слова: Стефан Михайлович Ямпольський, академік, науково-технічний прогрес, про- гнозування, виробництво, розвиток.

Анотація

Висвітлено розробку проблеми прогнозування науково-технічного прогресу у працях видатного вченого, доктора економічних наук, професора, академіка Національної академії наук С. М. Ямпольського. Науковець активно займався розробкою цієї проблеми у контексті дослідження економіки створення та освоєння нової техніки, впроваджуючи академічні знання на практиці у виробництві.

In the article the problem of forecasting the development of scientific and technological progress in the works of the famous scientist, the doctor of economic sciences, professor, academician of the National Academy of Sciences SM Yampolsky. The scientist was engaged in the development of this problem in the economy of creation and development of new technology, to the introduction of academic knowledge into production.

Опубліковано
2018-05-10