Діяльність українських військово-історичних музеїв в умовах тоталітарного режиму

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15421/272028

Анотація

Мета дослідження – проаналізувати в історичному контенті діяльність українських військово-історичних музеїв в умовах тоталітарного режиму у 20–90 роки ХХ століття. Методологія дослідження вибудовувалася на підставі використання сукупності принципів і методів пізнання, застосування яких здійснювалося з опорою на міждисциплінарні підходи до розкриття мети дослідження. Базовими були такі методи історичного пізнання як історико-генетичний, історико-порівняльний, історико-типологічний та історико-системний, на основі яких опрацьовано наукову та джерельну базу статті. Наукова новизна: на основі широкого кола опублікованих і неопублікованих архівних документів досліджено низку чинників як політичного, соціально-економічного, так і правового характеру функціонування на території України військово-історичних музеїв у визначених хронологічних межах. Досліджено діяльність на території України військово-історичних музеїв у 1920–1990 рр. Висновки. Основним завданням військово-історичних музеїв стало висвітлення та пропагування керівної ролі КПРС, історії радянської армії та флоту, радянського способу життя, досягнень соціалістичного будівництва, формування людини нового типу – будівника комунізму, принципів пролетарського інтернаціоналізму.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-13