Нарис історії створення виробництва універсально-просапних тракторів на Південному машинобудівному заводі

  • О. Г. Кривоконь
Ключові слова: історія науки і техніки, вітчизняне тракторобудування, Південний машинобу- дівний завод імені А. М. Макарова, трактори ПМЗ.

Анотація

Висвітлено матеріали стосовно історії створення та результатів діяльності тракторного виробництва на Південному машинобудівному заводі імені А. М. Макарова. Наведено маловідомі дані про проблеми та обсяги випуску, особливості модернізації та деякі технічні характеристики тракторів ПМЗ, представлено біографічні дані керівників виробництва.

The publication highlights the materials on the history of and performance of tractor production in the Southern Machine-Building Plant named after A. M. Makarov. An obscure details about the problems, manufactured volumes, some modernization features and technical characteristics of tractors PMZ are presented followed by biographical data of production managers.

Опубліковано
2018-05-10