О научном сотрудничестве кафедры механотроники с Центром аэрокосмического образования молодежи имени А. М. Макарова: 20 лет совместной научной работы

  • G. I. Sokol
  • E. I. Nikiforova
Ключові слова: Дніпропетровський національний університет, кафедра механотроніки, резуль- тати сумісних робіт, Центр аерокосмічної освіти молоді імені О. М. Макарова.

Анотація

Наведено результати 20-річної науково-педагогічної співпраці співробітників кафедри механотроніки Дніпропетровського державного університету імені Олеся Гончара та Центру аерокосмічної освіти молоді імені О. М. Макарова.

Опубліковано
2018-05-10