Хімічна термінологія у працях І. Горбачевського

  • І. В. Бабічук
Ключові слова: мова, наука, термінологія, номенклатура.

Анотація

Розглянуто історичні аспекти становлення української хімічної термінології та номен‑ клатури. Висвітлено внесок видатного українського вченого-біохіміка І. Я. Горбачевського у формування української хімічної термінології та її інтеграцію в міжнародну систему. Показа‑ но проблеми розвитку сучасної української термінології.

The paper deals with the historical aspects of formation of Ukrainian chemical terminolo‑ gy and nomenclature. It presents the contribution of the eminent Ukrainian-Austrian biochemist I. Horbachevsky to development of Ukrainian chemical terminology and its integration into the in‑ ternational system. The intrinsic problems of the modern Ukrainian terminology are exposed.

Опубліковано
2018-05-10