Міжнародна співпраця Одеської астрономічної обсерваторії в роки «відлиги»

  • І. Б. Грушицька
Ключові слова: астрономія, Міжнародний геофізичний рік, Міжнародний рік спокійного Сонця, В. П. Цесевич, Одеська астрономічна обсерваторія, змінні зірки, Гарвард, Англія, Шотландія, Міжнародний Астрономічний Союз.

Анотація

Розглянуто основні форми міжнародної співпраці Одеської астрономічної обсерваторії в середині 50-х – середині 60-х рр. ХХ ст. На основі архівних документів висвітлено програму візиту директора обсерваторії професора В. П. Цесевича до Англії у травні 1961 року та план відрядження В. П. Цесевича до Гарварду (США) за програмою обміну науковими співробітни‑ ками 1964 року. Наведено список іноземних обсерваторій, з якими проводила обмін видання‑ ми Одеська астрономічна обсерваторія.

It is considered the main forms of international cooperation of the Odessa Astronomical Ob‑ servatory in the middle of 50–60’s years of XX century. On the basis of archival documents it is highlighted the program of visit of the observatory director, Professor V. P. Tsesevich to England in May 1961 and the plan of trip of V. P. Tsesevich to Harvard (USA) on the program of research staff exchange in 1964. It is presented a list of foreign observatories, which carried out the exchange of publications with Odessa Astronomical Observatory.

Опубліковано
2018-05-09