Головна

«Дослідження з історії і філософії науки і техніки» – науковий журнал (засновник – Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Заснований у 1993 р. Журнал друкує оригінальні й оглядові наукові статті за напрямом «Історія та археологія», концентруючи увагу в першу чергу на питаннях історії науки, техніки, освіти й культури України й світу, та оригінальні й оглядові наукові статті за напрямом «Філософія», переважно з філософії науки.

Журнал «Дослідження з історії і філософії науки і техніки» занесено до переліку фахових видань Міністерства освіти і науки України. В ньому можуть друкуватися основні результати дисертаційних досліджень на здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук з історичних та філософських наук за спеціальностями 032 Історія та археологія та 033 Філософія.

Мова видання: українська, англійська, російська.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 23115-12955 ПР від 22.01.2018 р. Виходить 2 рази на рік

ISSN: 2617-1929 (Print)

Key-title: Doslìdžennâ z ìstorìï ì fìlosofìï nauki ì tehnìki

Key-title in original characters: Дослідження з історії і філософії науки і техніки

Abbreviated key-title: Dosl. ìstor. fìlos. nauki tehnìki

Parallel title: Studies in history and philosophy of science and technology

Web-сайт журналу: http://vestnikdnu.dp.ua/index.php/ifnit/

Журнал STUDIES IN HISTORY AND PHYLOSPHY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (ДОСЛІДЖЕННЯ З ІСТОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ) є фаховим науковим виданням з історичних та філософських наук. Журнал, заснований у 1993 р., видавався до 2018 р. під назвою «Вісник Дніпропетровського університету. серія Історія і філософія науки і техніки». Під зазначеною назвою вийшло 25 номерів журналу до 2017 р. включно. У зв’язку зі зміною назви Дніпропетровського університету виникла необхідність зміни й назви журналу. З № 26 журнал починає виходити під новою назвою. яка зазначена на його обкладинці.

Оскільки журнал STUDIES IN HISTORY AND PHYLOSPHY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (ДОСЛІДЖЕННЯ З ІСТОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ) є правонаступником журналу «Вісник Дніпропетровського університету. серія Історія і філософія науки і техніки», нумерація журналів зі зміненою назвою буде продовжуватися.

Редколегія журналу, яка складається з відомих фахівців в галузі історичних і філософських наук (як вітчизняних, так і закордонних), запрошує науковців зазначених напрямів наукових досліджень надсилати свої дослідницькі матеріали для публікації в науковому фаховому журналі STUDIES IN HISTORY AND PHYLOSPHY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (ДОСЛІДЖЕННЯ З ІСТОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ).