Філософія державотворення теоретиків українського націо-налізму 20-х років ХХ ст.

Ключові слова: філософія державотворення, правовий нігілізм, націоналізм

Анотація

Стисло розглянуто погляди деяких українських теоретиків націоналістичного руху в 1920-х роках в Україні.

Опубліковано
2018-05-09