Устные источники в изучении истории развития ракетно-космической техники

Ключові слова: космічна техніка, балістична ракета, система керування, музейний експонат, архівний документ.

Анотація

Розглянуто унікальність таких інформаційних джерел, як спогади безпосередніх учасників подій, а також особливості їх використання в наукових працях. Наведено інформацію про надання офіційного статусу цим джерелам.

The article talks about the uniqueness of these sources of information as the memories of participants of events, as well as problems of its use in scientific studies. The information on formalizing these sources.

Опубліковано
2018-05-21