Метафізика природи Канта як трансцендентальне обгрунтування математики і природознавства

Ключові слова: трансцендентальний ідеалізм, взаємодія філософії математики та природознавства, співвідношення наук, метафізика природи

Анотація

Досліджено взаємодію філософії, математики та природознавства в трансцендентальнокритичному ідеалізмі І. Канта. Проаналізовано настанову І. Канта на прояснення і обґрунту‑ вання математики і природознавства в метафізиці природи (трансцендентальній естетиці, ло‑ гіці і діалектиці), що пов’язано з усвідомленням філософії, математики і природознавства че‑ рез з’ясування розбіжностей цих наук за предметом, джерелом і способом пізнання у кожній з них.

Опубліковано
2018-05-09