Гуманітарна складова підготовки спеціалістів у вищому технічному закладі (з досвіду Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»)

Ключові слова: history, science, technology, academic discipline, humanization, research work

Анотація

Обґрунтовано необхідність історії науки і техніки у структурі навчальних дисциплін сис‑ теми національної підготовки інженерних кадрів. Висвітлено досвід викладання й організації наукових досліджень у цій галузі. Показано співробітництво вищої школи з науковими та ін‑ шими організаціями й установами.

Опубліковано
2017-03-09