Політика відкритого доступу

Політика відкритого доступу

Журнал «Дослідження з історії і філософії науки і техніки» («Studies in History and Philosophy of Science and Technology») дотримується політики відкритого доступу (Open Access) . Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви.

Зазначене відповідає визначенню відкритого доступу та правилам Будапештської Декларації відкритого доступу до рецензованих наукових видань та наукових досліджень – Budapest Open Access Initiative (BOAI) і Берлінської Декларації про відкритий доступ до наукових і гуманітарних знань – Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities.

Ліцензійна політика журналу сумісна з переважною більшістю політик відкритого доступу та архівування матеріалів.