ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Том 23, № 1/2 Серія: Історія і філософія науки і техніки. Випуск 23

 

ЗМІСТ

 
Абрамовский Е. Р., Костюков И. Ю., Тарасов С. В. Ретроспектива и перспектива вертикально-осевой ветроэнергетики. Статья IIІ. Перспективы дальнейшего развития вертикально-осевых ветроустановок 3

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ

Панфилов В. А. Особенности спекулятивно-диалектического понимания природы и предмета математического знания в философии математики Гегеля 18
Айтов С. Ш. Філософсько-історична методологія Ф. Броделя в контексті історичної антропології. 31

ФІЛОСОФІЯ ТЕХНІКИ

Гріффен Л. О. До питання про генезис технічних об’єктів 35

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

Замкова Н. Л. До проблеми типів мовної політики 44

ІСТОРІЯ НАУКИ

Звонкова Г. Л. Морський гідрофізичний інститут Академії наук Української РСР: короткий історичний нарис 52
Кисільова Т. О. Історичні аспекти становлення дозиметрії в медичній практиці України 58
Ісаєва О. І. Інтелектуальне оточення та світогляд відомого вітчизняного вченого-статистика і демографа А. С. Бориневич 64
Якимюк О. Л. Наукова програма гідрохімічних досліджень Є. С. Бурксера: етап становлення 71
Бормотова И. М. Отталкивающая сила Казимира 81
Кушлакова В. В. Діячі педагогічної секції Харківського наукового товариства: діяльність і доля 89

ІСТОРІЯ ТЕХНІКИ

Кушлакова Н. М. Народження вітчизняної авіації: під всевидющим оком поліції 102
Никифорова Е. В., Сокол Г. И., Дуплищева О. М. Формирование и развитие стендовой базы в КБ «Южное» 109
Татарчук В. В. Авіаційне науково-технічне товариство при Київському політехнічному інституті (1923–1926 рр.) 115
Чаплиц О. А. Образовательно-исследовательское звено школы В. М. Ковтуненко в Днепропетровском университете 129
Косовець Ю. В., Стрелко О. Г. Ю. В. Ломоносов (1876–1952) – основоположник теорії тяги тепловозів і фундатор наукових засад експлуатації залізниць 132
Охріменко О. С. Матеріали та техніка в міському повсякденні Англії XI–ХIII ст. 140
Сукманюк Е. Н. Тенденции развития содержания крупного рогатого скота 146

ОГЛЯДИ, РЕЦЕНЗІЇ

155

НОВІ ВИДАННЯ З ІСТОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ

157

ЮВІЛЕЇ

Л. О. Гріффен (до 80-річчя від дня народження) 159
В. С. Савчук (до 70-річчя від дня народження) 161
А. С. Литвинко (до 50-річчя від дня народження) 163