ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Том 22, № 1/2 Серія: Історія і філософія науки і техніки. Випуск 22

 

ЗМІСТ

 
Костюков И. Ю., Тарасов С. В. Ретроспектива и перспектива вертикально-осевой ветроэнергетики. Статья I. История и мотивация развития вертикально-осевых ветроустановок как нового направления ветроэнергетики 3
Абрамовский Е. Р., Костюков И. Ю., Тарасов С. В., Яковлев А. И. Ретроспектива и перспектива вертикально-осевой ветроэнергетики. Статья IІ. Развитие вертикально-осевого направления ветроэнергетики в Украине 18

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ

Панфилов В. А.  Взаимосвязь методов спекулятивно-диалектического и математического познания в философии математики Гегеля 32
Айтов С. Ш. Філософія науки К. Поппера : історично-антропологічні елементи методології 45
Панфилов В. А., Коломейцев А. Е. Духовно-интеллектуальная философия числа в Космосе пифагорейцев 49

ІСТОРІЯ НАУКИ

Литвинко А. С.  Співробітництво президента АН СРСР А. П. Александрова з установами АН УРСР (до 110-річчя від дня народження вченого) 57
Гамалія В. М.  Спадщина А. Т. Болотова (173–1833) та її вплив на розвиток науки і культури 69
Ісаєва О. І. Історичні дослідження А. С. Бориневича .. 76
Кисільова Т. О.  Вітчизняні вчені на ІІ Міжнародному конгресі радіологів: Стокгольм, 1928 року 86
Гамалія К. М.  Антиномічність технічних та наукових надбань європейського середньовіччя 95
Якимюк О. Л.  Бурксер і становлення програми наукових досліджень з аерохімії 105
Байдак Л. А., Дворецький А. І.  Становлення та розвиток Дніпропетровської гідробіологічної школи: дослідження техногенно-трансформованих екосистем Дніпровського водосховища (1927–1941 рр.) 111
Пагіря А. В.  Інтелігенція та розвиток заповідної справи в УРСР у 1950 –1970-х рр. 121
Машталір В. В.  «Мистецький Арсенал» – національний культурно- мистецький та музейний комплекс 129
Кузьменко Н. О. Участь науковців Харківського політехнічного інституту в міжнародному геофізичному році (1957–1958) 136

ІСТОРІЯ ТЕХНІКИ

Селифонов И. П., Переверзев В. Г., Семененко П. В., Андрусенко Р. В.  Вклад Украины в создание европейского ракетоносителя легкого класса «Вега». История создания и перспективы дальнейшего сотрудничества 145
Давыденко С. А., Семененко П. В., Гурец А. В. «Антарес» – шаг вперед 151
Андрусенко Р. В., Переверзев В. Г., Шульга В. А., Смирнов. В. Ф. В. Н. Шнякин – видный конструктор, ученый и организатор в области ракетного двигателестроения 158
Горбенко Е. В. Об исследованиях колебаний в жидкостных ракетных двигателях учеными Днепропетровщины 164
Звонкова Г. Л. Становлення і здобутки Інституту геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова Академії наук Української РСР: короткий історичний нарис (1967–1980 рр.) 174
Кушлакова Н. М. Соціально-економічні засади виникнення Харківського відділення імператорського Російського технічного товариства та законодавчі основи його діяльності 181
Кривоконь О. Г.  Виробнича діяльність Харківського тракторного заводу 191 у рік його пуску (в контексті планів тракторизації СРСР) 191
Шелкунова Н. Л.  Науково-технічна школа професора Г. Я. Андрєєва 202
Бондарчук О. А.  Розвиток системи підготовки професійних кадрів у галузі авіадвигунобудування в Запорізькому регіоні в 1960 роках 211
Светличный Р. В., Мисюра С. С., Селифонов И. П., Андрусенко Р. В., Семененко П. В.  Роль физической культуры и спорта на предприятии 217

РЕЦЕНЗІЇ

Norbert Morawiec, Tadeusz Srogosz.  The populatizaion of Anthropology of Knowledge in the polish historiography of Science 223