ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Том 21, № 4 Серія: Історія і філософія науки і техніки. Випуск 21

ЗМІСТ

 
Анотація.  Серія: Історія і філософія науки і техніки. Випуск 21
Запарий В. В., Бармин А. В. Об опыте преподавания истории науки и техники в российском вузе 3
Бєсов Л. М.  Інтелектуальний ресурс фахівця ХХІ століття 10
Андрусенко Р. В., Селифонов И. П., Семененко П. В. Возрождение совета молодых специалистов КБ «Южное» и путь его становления в новом качестве 16

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ

Панфилов В. А. Структура математической предметности в интеграции теоретических оснований философского и математического знания 26
Костюков И. Ю., Панфилов В. А. Ретроспективный анализ моделей техногенной деятельности как основа философских концепций преодоления экологического кризиса 32
Айтов С. Ш. Розвиток української та західноєвропейської історичних наук та генеза історично-антропологічної парадигми 44
Годзь Н. Б.  Питання філософського методу в аналізі майбутнього та проблема викладання екологічної футурології 49
Філяніна Н. М.  Філософсько-методологічні засади інтеграції природничонаукової та гуманітарної складової екоосвіти 55
Литвин А. В. Философия космоса древних цивилизаций 61
Костюков И. Ю., Тарасов С. В. Философская рефлексия преодоления проблем современной экологии с помощью технических средств возобновляемой энергетики 65

ІСТОРІЯ НАУКИ

Аннєнков І. О. Визначення поняття «наукова школа» крізь призму аналізу української та радянської історіографії проблеми (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) 72
Бормотова И. М., Савчук В. С. ДКосмологическая постоянная в истории космологии: от рождения до «отречения» от нее. Историко-научный контекст (1917–1931) 83
Гамалія В. М. Історія розвитку біологічних методів боротьби зі шкідниками сільськогосподарських рослин і подальші перспективи їх застосування 91
Руда С. П., Савчук В. С. Учень В. І. Вернадського Л. Л. Іванов – дослідник природних багатств Волині 98
Звонкова Г. Л. Формування регіональних наукових центрів Української РСР. Дніпропетровський науковий центр 102
Ісаєва О. І. Досягнення земської статистики на прикладі дослідження А. С. Бориневича «Сборник статистическо-экономических и оценочных сведений по Богодуховскому уезду Харьковской губернии» 109
Якимюк О. Л. Є. С. Бурксер як учений і організатор науки в роки його діяльності в Одесі 116
Байдак Л. А.  Діяльність видатного українського гідробіолога Д. О. Свіренка в період побудови Дніпрогесу (1927–1941 рр.) 126
Кушлакова В. В.  Аграрна складова на сторінках часопису Харківського наукового товариства «Вісник природознавства» 132

ІСТОРІЯ ТЕХНІКИ

Сокол Г. И., Горбенко Е. В., Пирог В. А. Основные направления в развитии теории механических колебаний и волн в ракетно-космической технике научно-производственных предприятий Днепропетровского региона 140
Чаплиц О. А., Савчук В. С.  В. М. Ковтуненко: период работы в НПО им. С. А. Лавочкина 154
Олейникова А. Ю., Галабурда Д. А., Москалёв С. И., Шовкопляс Ю. А. Космическая система «ИОНОСАТ» для мониторинга ионосферных проявлений сейсмической активности
Кривоконь О. Г. Соціально-економічні передумови індустріалізації України початку ХХ сторіччя
Шульга І. М. Науковий доробок хіміків Харківського хіміко-технологічного інституту ім. С. М. Кірова в галузі хімічної технології (1930–1941 рр.)
Меньшиков С. О. Діяльність лабораторії швидкісних машин і механізмів у 1948–1960 рр.
Бондарчук О. А. Розвиток системи підготовки професійних кадрів у галузі авіадвигунобудування в Запорізькому регіоні в 1950-х рр.

ПЕРСОНАЛІЇ

Стрелко О. Г. В. В. Повороженко (1904–1991) – видатний вчений у галузі експлуатації залізниць

ПОВІДОМЛЕННЯ

Панфилов В. А., Коломейцев А. Е.  Когнитивные технологии античного мышления: иерархия инвариантных структур в системе плотина

ЮВІЛЕЇ

Торжественное собрание 15 ноября 2012 г., посвященное 100-летию со дня рождения М. И. Дуплищева 

НАШІ ЮВІЛЯРИ

Храмов Юрій Олексійович (до 80-річчя від дня народження) 
Шубин Василий Иванович (к 75-летию со дня рождения) 
Пушкін Віктор Юхимович. Унікальний талант (до 75-річчя від дня народження)