ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Том 19, № 1/2 Серія: Історія і філософія науки і техніки. Випуск 19

186188

ЗМІСТ

 
Анотація. Серія: Історія і філософія науки і техніки. Випуск 19

ВІД РЕДАКЦІЇ

Санин Ф. П., Чаплиц О. А. В. М.Ковтуненко: период работы в КБ «ЮЖНОЕ» им. М. К. ЯНГЕЛЯ 3
Кушнарев А. П., Обуховский В. А. Ю. А. Сметанин – видный ученый и конструктор в области ракетно-космической науки и техники 8
Филин В. М. Б. И. Губанов – главный конструктор МКС «БУРАН» 13

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ

Алексеева В. И. Проблема духовно-материального единства мира в учениях космистов (А. В. Сухово-кобылин, Н. Ф. Федоров, К. Э. Циолковский, П. Тейяр Де Шарден) 18
Панфілов В. О. Особливості духовної творчості у філософії науки та релігії 27
Пунченко О. П. Язык как ценностно-эпистемологический коммуникатор технического знания 35
Шевцов С. В. Писание как символическая деятельность: анализ структурных элементов 43
Айтов С. Ш. Філософсько-культурні концепції М. М. Бахтіна і методологія історично-антропологічних реконструкцій народної культури і ментальності 47
Палагута В. И. Социальная онтология в контексте исследования проблемы социализации субъекта 54
Павлов Д. Н. Коперниканский переворот: социокультурный аспект 61

ПЕРЕКЛАДИ

Уайтхед А. Н. Цели философии 64

ІСТОРІЯ НАУКИ

Сокол Г. И., Горбенко Е. В. Научная работа д. т. н., профессора И. К. Косько по динамическому анализу и синтезу продольных нагрузок ракет: неопубликованные ранее страницы 67
Федоренко И.В. Уроки Байканурской трагедии (к 50-летию катастрофы) 76
Гамалія В. М. Шляхи розвитку фітопатології в Україні у дзеркалі історіографії (ХІХ – початок ХХ ст.) 85
Звонкова Г. Л. Академічна наука України: організація діяльності (1918–2008 роки) 94
Кушлакова Н. М. Журнал «Счетоводство и хозяйство» - створення, значення в економічному житті півдня Російської імперії 101
Ларин А. А. Жизненный и творческий путь академика Н.Н. Салтыкова 108
Грушицька І. Б. Розвиток фізики світлочутливих матеріалів в Одеському університеті в 50-х – середині 60-х років ХХ століття 115
Кисільова Т. О. Історіографія життя та діяльності організатора і першого директора Української Рентгенівської академії С. П. Григор’єва 123
Кушлакова В. В. Від Українського наукового товариства до Харківського наукового товариства 129
Ісаєва О. І. Актуальність наукового досвіду А. С. Бориневича у сфері статистичних досліджень соціально-економічного стану суспільства 137
Щербак О. А. Лев Якович Штурм та його внесок у теорію надсвітлових рухів 144
Будзика Г. А. Перші ідеї про необхідність та важливість проведення досліджень в Антарктиці 154
Приймук С. М. Тарифна політика на залізницях Російської імперії 158
Батов І. В. Хімічні дослідження Чорного й Азовського морів наприкінці ХІХ століття: внесок Новоросійського товариства природознавців 163
Горелова С. А., Ларин А. А. НПО «Хартрон» ведущее предприятие по разработке систем управления космическими летательными аппаратами (страницы истории) 172
Пилипчук О. О. Роль Російського технічного товариства у будівництві Транссибірської залізничної магістралі 177

РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯДИ, ПОВІДОМЛЕННЯ

Нестругин А. В., Доронина М. В., Савицкая Я. А., Паслён В. В. Испытания радиологического оружия 182

ХРОНІКА

Наукові читання «Дніпровська орбіта» – 2010 186

НАШІ ЮВІЛЯРИ

Сокол Галина Іванівна 188