ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Том 18, № 1/2 Серія: Історія і філософія науки і техніки. Випуск 18

ЗМІСТ

Анотація.  Серія: Історія і філософія науки і техніки. Випуск 18

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ

Панфилов В. А.  Модель духовного творчества в философской рефлексии опыта гуманитарного познания С.Л. Франка и И.А. Ильина 3
Гордиенко В. С.  Кордоцентрический анализ зарождения философии 22
Попад'їна Т. С. Методологічні аспекти правових досліджень І.О. Ільїна 28
Айтов С. Ш.  Когнітивні чинники розвитку історичної антропології 38

ФІЛОСОФІЯ ТЕХНІКИ

Смотрицкий Е. Ю.  Техносфера: опыт философской рефлексии (на примере транспорта) 46

ІСТОРІЯ НАУКИ

Чаплиц О. А., Санин Ф. П. Программа "Интеркосмос" и ее вклад в развитие мировой космонавтики 65
Сокол Г. И., Горбенко Е. В.  Учитель и ученик. Развитие теории колебаний в переходных процессах машин профессорами С.Н. Кожевниковым и И.К. Косько 71
Ижко В. А, Белый А. Ф.  У истоков рождения КБ "Южное"им. М.К. Янгеля (к 90-летию со дня рождения Н.Ф. Герасюты) 84
Ларин А. А.  Исследование колебаний с учетом рассеяния энергии в материале в трудах украинских ученых. Основание школы Г.С. Писаренко(1809–1879) 89
Кисільова Т. О., Савчук В. С. Перший рік Української Рентгенологічної Академії та роль С.П. Григор'єва в її розбудові 96
Дупленко Ю. К., Руда С. П.  Біоетика та її складові: екологічна етика та етика старіння людини (походження та сучасний стан) 107
Пятницька В. В.  Веселовський Сергій Феофанович - керівник науково-дослідної кафедри сільськогосподарської економії Київського сільськогосподарського інституту в 20-х роках ХХ ст. 112
Гріффен О. Л. Розвиток засобів контролю газовиділення в процесах вуглевидобутку 118
Сюх А. В. В.К. Бернацький та О.М. Ретанів: спроба організації досліджень з фізики горіння та вибухів у Кам'янці-Подільському 126
Цюняк О. В.  Освіта і наука Харкова у ХІХ - на початку ХХ століття: історіографічний і джерелознавчий аспекти 131
Грушицька І. Б.  Діяльність та здобутки одеських фізиків у галузі наукової фотографії в період повоєнної відбудови 141

ХРОНІКА

ХХХІV Академические чтения по космонавтике  

НАШІ ЮВІЛЯРИ

Леонід Олександрович ГРІФФЕН  До 75-річчя від дня народження 151
Варфоломій Степанович САВЧУК (до 65-річчя від дня народження)  До 65-річчя від дня народження) 153