ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Том 17, № 1/2 Серія: Історія і філософія науки і техніки. Випуск 17

 

ЗМІСТ

 
Анотація  Серія: Історія і філософія науки і техніки. Випуск 17 2

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ

 
Панфилов В. А.  Философские проблемы математики в учении Платона как основа метафизики гуманитарного знания и духовного творчества 3
Масальский К. И.   К вопросу об интерпретации термина „метафизический історизм” в философской концепции С.Л. Франка 18
Карпова С. Г. До проблеми влади в концепції М. Фуко 24
Иванченко Д. А.  Эволюционная теория Чарльза Дарвина как теоретическая основа философии Джона Дьюи 31
Варшавський О. П.  Суперечність у генеалогії предмета етики 36
Комисаренко А. Н.  Структурализм и логический позитивизм в атональной музыке(А. Шенберг и Л. Витгенштейн) 39
Кириченко В. С.  Источники и составные части политической метафоры 49

ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ

 
Сокол Г. И., Горбенко Е. В.  О достижениях научной школы профессора И. К. Косько 52
Ларин А. А. Исследования крутильных колебаний авиамоторов основателями нелинейной механики Н. М. Крыловым и Ю. А. Митропольским в 1940-е гг. 61
Сюх А. В.  В. С. Росихін і розвиток досліджень електропровідності полум’я вибухових газових сумішей 68
Гамалея В. Н.  Общество сельского хозяйства южной России: организация и деятельность 76
Івченко І. С.  Розвиток дендрологічної науки у ХІХ-ХХ ст. (до 200-річчя фундатора популяційної дендрології Карла Генріха Еміля Коха (1809–1879) 82
Кудренко І. К.  Видатний ботанік Ернст-Рудольф Ернестович Траутфеттер 88
Гармасар В. Г.  Екологічні дослідження вчених НАН України першої половини ХХ століття 95
Луговський О. Г.  З історії заснування Дніпропетровського будинку вчених (1925 – 1932 рр.) 102
Кисільова Т. О.  Матеріали до історії виникнення медичної рентгенології у Дніпропетровськуі 109
Сергієнко С. С.  До історії українського вулика 113
Горелова С. А.  Становление производства систем управленияракетно-космической техникой в Харькове 119
Щербак О. А.  Експериментальні обґрунтування теорії відносності в першій половині ХХ сторіччя 126
Потапенко Л. Л.  Становлення та розвиток боротьби зі снігомна залізничному транспорті України (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) 130

НАШІ ЮВІЛЯРИ

 
ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ ОНОПРИЕНКО: К 70-летию со дня рождения 145
АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ СЁМУШКИН:  К 70-летию со дня рождения 151
ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПАНФИЛОВ:  К 65-лстию со дня рождения 153

РЕЗЮМЕ

157