ПАМ'ЯТКА АВТОРАМ
Вимоги до статей, що друкуються у журналі «Вісник Дніпропетровського університету. Серія Історія і філософія науки і техніки»

В журналі публікуються статті за наступними рубриками:

 • Історія науки
 • Історія техніки
 • Історія освіти
 • Філософія науки
 • Філософія техніки
 • Філософія освіти

Журнал публікує також повідомлення, огляди, персоналії відомих діячів науки в галузі історії і філософії науки, техніки, освіти, інформацію про конференції з зазначеної вище тематики, рецензії та огляди літератури з тематики журналу.

Умови опублікування статті:

 1. Стаття, що подається до друку, повинна мати актуальність, містити такі обов’язкові елементи, як новизна, постановка проблеми (задачі), мета дослідження, визначення предмету дослідження, основні результати, висновки.
 2. Стаття повинна бути оформлена відповідно з правилами оформлення. Назва статті повинна бути чіткою і точною, відбивати предмет дослідження. Текст статті повинен бути ретельно вичитаним.
 3. Основні елементи статті: УДК; ініціали та прізвище автора (авторів); місце роботи; назва статті; анотація (українською, російською та англійською мовами); відповідно ключові слова; текст; бібліографічні посилання.
 4. Автор повинен надати відомості про себе: прізвище, ім’я, по-батькові повністю; посада, вчений ступінь, вчене звання, адресні дані, електронна пошта.
 5. Те ж саме, що у пункті 1.5. – латиницею.
 6. Рецензія (крім кандидатів і докторів наук).

Вiдомостi про автора

Прізвище, ім’я, по-батькові  
Вчений ступінь  
Вчене звання  
Посада  
Назва навчального закладу або наукової установи  
Назва кафедри. відділу  
Контактний телефон  
Електронна пошта  

Статтю, відомості про автора (авторів), рецензію кандидата або доктора наук (можна у відсканованому вигляді) направляти на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. з позначкою: для журналу «Вісник Дніпропетровського університету. Серія Історія і філософія науки і техніки».