ДО 20-РІЧЧЯ ЧАСОПИСУ
«Вісник Дніпропетровського університету» Серія «Історія і філософія науки і техніки»

«Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Історія і філософія науки і техніки» (видається з 1993 р.) Дніпропетровським національним університетом ім. Олеся Гончара, який є провідним навчальним закладом як у Придніпровському регіоні, так і в Україні, в цілому, одним з найзначніших навчально-методичних та науково-дослідницьких центрів з сучасним рівнем розвитку матеріально-технічної бази, з висококваліфікованими кадрами професорсько-викладацького складу. Заснована у 1993 році Серія: «Історія і філософія науки і техніки» продовжує традицію започатковану першим обраним ректором Катеринославського (Дніпропетровського) університету В. П. Карповим (Натурфилософия Аристотеля. М., МГУ. 1911), професором кафедри математичного аналізу Г. О. Грузинцевим. (Нариси з історії науки. Д., 1928), ректором Дніпропетровського національного університету М. В. Поляковим (Остроградський, Д., 1982 ) та ін.

З питань історії науки і техніки у Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара активно розробляються такі напрями досліджень: 1. Історія природознавства і техніки в Україні ХІХ – першої половини ХХ століття. 2. Історія ракетно-космічної техніки та фізико-технічних галузей. 3. Історія науки і її соціальні функції. Читаються такі спецкурси як «Історія науки й освіти в Україні», «Історія ракетно-космічної техніки», «Історія хімії» та ін.

Дослідження з історії освіти, науки і техніки представлені напрямами, які розробляють доктори наук, професори М. В. Поляков, В. В. Іваненко, В.С. Савчук, Ф. П. Санін, С. І. Світленко, Г. І. Сокіл: Загальні питання історії науки і техніки, історія фізико-математичних наук, історія біології (проф. М. В. Поляков, проф. В. С. Савчук); Історія ракетно-космічної техніки та фізико-технічних галузей (проф. Ф. П. Санін, проф. В. С. Савчук, проф. Г. І. Сокіл); Історія аграрної науки (проф. В. В. Іваненко, проф. В. С. Савчук, проф. С. І. Світленко). Підтримуються наукові зв’язки з Естонією, Росією, Польщею, Німеччиною. Існує один з небагатьох в Україні постійно діючий міжвузівський семінар з історії і філософії науки і техніки (наук. керівник – проф. В. С. Савчук).

З питань історії та теорії філософії науки та техніки у ДНУ активно розробляються такі напрями досліджень: 1. Філософія природничих і гуманітарних наук в історії культури і творчості. 2. Філософія математики в історії культури і духовної творчості. 3. Філософія науки, техніки, освіти і культури в історії людства, починаючи з античності і до сьогодення. Читаються курси і спецкурси: «Філософія науки нового часу», «Філософія математики – історія і сучасні проблеми», «Філософія культури й освіти», «Логіка і методологія науки», «Філософія науки», «Філософія техніки» та ін.

Дослідження з філософії науки представлені напрямами, які розробляють доктори наук, професори: 1. Історія і теорія філософії математики та історія математики (проф. М. В. Поляков, проф. В. О. Панфілов). 2. Філософські питання природознавства, техніки і гуманітарних наук (проф. В. О. Панфілов, проф. В. П. Капітон, проф. В. І. Пронякін, проф. М. М. Дронь, проф. С. В. Шевцов, доц. Г. П. Дішкант). 3. Філософські питання гуманітарних знань, освіти, духовної культури і творчості (проф. В. О. Панфілов, проф. В. П. Капітон, проф. С. В. Шевцов). 4. Філософія науки в історії метафізики, культури, творчості (проф. В. О. Панфілов, проф. В. І. Пронякін, проф. С. В. Шевцов) 5. Античні, Нового часу і сучасні філософські джерела феномена математичного, поетичного, міфологічного і антропологічного творчого мислення (проф. В. О. Панфілов, проф. С. В. Шевцов).