Гуманітарна складова підготовки спеціалістів у вищому технічному закладі (з досвіду Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»)

  • Л. М. Бєсов
Ключові слова: history, science, technology, academic discipline, humanization, research work

Анотація

Обґрунтовано необхідність історії науки і техніки у структурі навчальних дисциплін сис‑ теми національної підготовки інженерних кадрів. Висвітлено досвід викладання й організації наукових досліджень у цій галузі. Показано співробітництво вищої школи з науковими та ін‑ шими організаціями й установами.

The articles describe importance of history of science and technologies in structure of national training disciplines in preparation of engineers. Shows experience of teaching and organization of scientific researches in this sphere. Shows cooperation of high school with other scientific organiza‑ tions.

Опубліковано
2017-03-09